Protectia datelor

Politica privind protecția datelor cu caracter personal – PPD    

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016 și a început să-și producă efectele la 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.  

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea încheierii și executării unui contract, procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).  

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare “PPD”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”).  

DPD explică practicile Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud (în continuare ,,CENTRUL’’), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către CENTRUL.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de CENTRUL se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în care CENTRUL operează.  

CINE SUNTEM?  

Suntem CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD., instituție publică cu sediul social în Bistrița, Bvd. General Grigore Bălan. Nr. 11, jud. Bistrița-Năsăud, cod unic de înregistrare 4347763. 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)  

CENTRUL, în calitate de operator de date, a desemnat-o pe doamna Terșanszki Maria, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor (denumit în continuare “DPO”), având obligația de a verifica respectarea prevederilor GDPR în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către operator și de a reprezenta operatorul în relația cu persoanele vizate, precum și cu Autoritatea de supraveghere.  

Personale vizate au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta PPD, utilizând datele de contact de mai jos:  

Nume DPO: Terșanszki Maria  

E-mail DPO: office@cjcbn.ro  

Adresă de corespondență DPO: Bistrița, Bvd. General Grigore Bălan nr. 11, jud. Bistrița-Năsăud.  

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?  

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu datele pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic).   

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?  

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.  

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?  

Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele:   

• date de identificare, precum nume, prenume, cod numeric personal, seria și numărul documentului de identitate (carte de identitate / pașaport), data emiterii și emitentul acestuia, locul și data nașterii, cetățenia și naționalitatea, rezidența, sexul etc.;  

• date de contact, precum adresă de corespondență, e-mail, număr de telefon;  

• date privind ocupația/profesia;  

• date privind istoricul sau preferințele de consum, precum preferințe în materie de filme, filmele vizionate sau preferate în cadrul cinema.  

• date privind tranzacțiile, respectiv date cu caracter personal referitoare la achizițiile făcute, modalitatea de plată;  

• alte date necesare pentru derularea activității noastre. În anumite cazuri specifice, putem prelucra și alte informații necesare pentru ducerea la îndeplinire în mod sigur a activității noastre sau a interesului legitim al instituției (cum este de exemplu, supravegherea video).  

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER  PERSONAL  

1. În scopul încheierii și executării contractelor dintre părți - Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.  

Astfel:  

• accesul pe website-ul  www.cinemadacia.ro  

CENTRUL pune la dispoziția dvs. informații utile cu privire la evenimentele și promoțiile disponibile în legătură cu cinema Totodată, prin intermediul acestui website puteți achiziționa sau rezerva bilete la filmele ce rulează în cinema.  

2. În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR.  

Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.  

3. În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR.  

Prelucrăm date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.  Astfel:  

• newsletter  

Prin acest mijloc de comunicare, CENTRUL vă oferă posibilitatea să fiți la curent cu cele mai importante evenimente și promoții din cadrul cinematografului prin simpla abonare la newsletter-ul nostru. Această modalitate de comunicare va fi realizată prin mijloacele de comunicare indicate de către dvs. Vă puteți oricând dezabona de la newsletter, fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul unui e-mail trimis la adresa office@cjcbn.ro.  

• Cookies pentru website-ul www.cinemadacia.ro  

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni stocate pe hard-ul utilizatorului. Folosirea mecanismului de tip “cookie” constituie un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum: limba în care se afișează site-ul, tipuri de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutului siteului. Cu anumite excepții, neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în website, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, putem monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care ne permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc.  Unii dintre partenerii de afaceri ai CENTRUL folosesc cookie-uri pe website-ul cinemadacia.ro

.ro; de exemplu, cei care își fac publicitate. Cu toate acestea, CENTRUL nu are acces și nici nu poate controla aceste cookie-uri. Pentru link-uri către alte site-uri, vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal.   

Cookie-uri conținând informațiile dumneavoastră personale sunt încărcate dar nu sunt funcționale, decât dacă sunteți de acord în mod expres. În urma acordului dumneavoastră, aceste cookie-uri sunt valabile 6 luni. Cookie-urile sunt utilizate în scop de marketing și în scop analitic.  

• prezența CENTRUL pe platforme de social media  

Comunicarea cu CENTRUL se poate realiza prin intermediul platformelor de social media pe care este înregistrată.   

În organizarea activității sale, CENTRUL nu utilizează mijloace de prelucrare automate care să aibă drept consecință o luarea unei decizii automate cu efecte juridice asupra dvs. Utilizăm însă datele cu caracter personal colectate în scopul creării de profile, pentru a comunica cât mai eficient cu dvs.  

4. În scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță - Conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.  

Astfel,  

• vizita în cinema  

CENTRUL colectează datele dvs. personale pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și sigură în cinema  

Pentru a proteja securitatea vizitatorilor, avem implementat un sistem de supraveghere video în cadrul cinematografului, semnalizat prin indicatori specifici.   

Pentru a prelua solicitările sau reclamațiile dumneavoastră în interiorul cinematografului este necesar să vă identificați de fiecare dată când doriți să faceți un astfel de demers la birourile de informații sau utilizând orice modalitate de contact pusă la dispoziția dvs.  

PERIOADA STOCĂRII DATELOR  

CENTRUL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.  

 Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:  

1. Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale, precum și pentru un termen ulterior în situația în care există o obligație legală de păstrare pentru CENTRUL;  

 2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;  

3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;  

 4. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale). În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră;  

 5. În cazul în care datele dumneavoastră au fost prelucrate ca urmare a unui interes legitim la CENTRUL păstrăm datele dumneavoastră pentru perioada necesară îndeplinirii interesului nostru legitim dar nu mai mult de 5 ani de la prima interacțiune cu dumneavoastră.  

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR  

CENTRUL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:  

1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;  

2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;  

3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;  

4. Corecte și actualizate;  

5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;  

6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.  

PROCESAREA ORICĂROR ALTE DATE PE CARE NI LE FURNIZAȚI  

CENTRUL va folosi informațiile pe care le furnizați, prin transmitere directă sau indirectă sau prin aducerea la cunoștința publicului, în format electronic sau material, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră sau de a vă contacta, de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente desfășurate în legătură cu activitatea CENTRUL, doar atunci când avem consimțământul dumneavoastră expres.  

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal în modalitățile descrise mai sus înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile PPD a CENTRUL.  

 Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care CENTRUL colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai CENTRUL.  

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI   

Datele cu caracter personal prelucrate de către CENTRUL vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru CENTRUL de a proceda în acest mod.  

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, CENTRUL poate comunica aceste date către terți, cum ar fi:  

• furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;  

• orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);  

• consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;  

• autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile.  

Nu transferăm date cu caracter personal în afara Uniunii Europene, decât cu respectarea unor măsuri de protecție adecvate.  

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE  

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care CENTRUL le prelucrează:  

1. Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.  

2. Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.  

3. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori sar putea să fim forțați să păstram datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.  

4. Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesam. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:  

- exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică CENTRUL) să verifice corectitudinea datelor;  

- prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;  

- CENTRUL nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; - persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea CENTRUL în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).  

5. Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.   

6. Dreptul de opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.   

7. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.   

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de CENTRUL.  

9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct - Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul "dezabonare" în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.  

10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.  

SOLICITĂRI JURIDICE   

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:  

1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când legea ne impune acest lucru.   

2. Atunci când considerăm că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă.  

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre.  

SECURITATEA PRELUCRĂRII  

CENTRUL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii CENTRUL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama CENTRUL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile PPD.  

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A  DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea ei de către CENTRUL.   

Orice modificare va fi comunicată către utilizatori prin postarea versiunii actualizate, la adresa:  

www.cinemadacia.ro   

Termenii PPD se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.  

CONTACT  

 Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru.